Hinder & regler

1. Välta eller dra däck mellan 2 markeringar.
2. Hissa en vikt till markerad punkt.
3. Bära olika vikter en bestämd sträcka
4. Klättra rep tills du nåt klockan och när du ringt i den är du klar.
5. Klättra genom en rig med olika grepp. När du ringt i klockan är du klar.
6. ”BuckFurpees”. En zon där du gör 20st burpees.
7. Kryp bestämd sträcka.
8. Gör 20 reps av olika övningar med stång.
9. Klättra på sidan av en lutande vägg tills du når klockan.
10. Klättra över en brant hal vägg med rep till hjälp.

OCR Enköping Shortcourse

Våran kommande tävling har en bana på ca 800m och körs i flera varv.
Vi har 10 hinder/varv och vi kommer ändra dem under tävlingens gång för att få mer variation.

Tävlingsklasserna springer 2 heat & 1 final om 2 varv.
Run4Fun gör 4 varv & barnklassen gör 2 varv.

På lördagen så är vår bana en del av X-fire Games i samarbete med Crossfit Enköping.